Tevhid Yolumuz

Şüphesiz iman edenler; yani yahudilerden, hıristiyanlardan ve sâbiîlerden Allah'a ve ahiret gününe hakkıyla inanıp sâlih amel işleyenler için Rableri katında mükâfatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü çekmeyeceklerdir.(BAKARA 62.)

Tevhid Yolumuz

BİD'ATBİD'AT

Cabir (r.a)'den; Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

  «Her bid'at sapıklıktır.» (Buhari-Müslim)

 Aişe (r.a)'dan; Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

«Her kim bizim emrimize uymayan bir iş yaparsa o iş merduttur (yani boş ve geçersizdir)»
(Buharı-Müslim)

 Ebu Hureyre (r.a) Rasulullah (s.a.s)'in şöyle dediğini rivayet etmiştir:

«Namaz ve ibadet için hiçbir mescide sefer edilmesi doğru değildir. Yalnız şu üç mescide sefer edilebilir:
Mescid-i Haram, Mescid-i Rasul ve Mescid-i Aksa.»

(Buhari-Müslim)
   
       İnsanların doğru yoldan sapmalarına, berrak ve katıksız ilim kaynağı olan vahiyden uzaklaşıp beşeri düşünce ve isteklere dayalı bir din anlayışına sahib olmalarına neden olan etkenlerden birisi, bid'atler yani; dinde olmadığı halde, sonradan dine sokulmaya dinden gibi gösterilmeye çalışılan zahiri veya batıni itikad, amel ve sözlerdir. Cahil insanlar, nefislerinde ruhani duygular oluşturan, onları kendilerinden geçirip tüylerinin ürpermesine sebep olan, dinden olmadığı halde din ile alakalı gördükleri herşeyi Allah'tan gelmiş, din tarafından emredilmiş gibi görme ve gösterme eğilimindedirler. Böyle şeyler onların gözünde yücelir ve ulvi bir makama oturuverir. Hatta Allah'ın apaçık bildirdiği farzlarından daha önde görülmeye başlanır. bunun en somut örneklerinden birisi, yukarıdaki hadiste bildirilen hükümle ilgilidir. İslam dini; Mekke'deki Mescid-i Haram, Medine'deki Mescid-i Nebevi ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa dışındaki mescidlere ibadet için yolculuğu nehyetmişken günümüzde nice kimseler, bu mescidlerden başka nice mescidleri ve hatta mezar ve türbeleri ziyaret etmek ve sevab kazanmak kasdıyla uzun mesafeler katederek gitmekte ve bu yaptıklarına karşılık Allah katında ecir ummaktadırlar. Dahası bu ziyaretleri yan hac gibi telakki edenler de mevcuttur. Böyle bir düşüncenin normal bir sonucu olarak üç mescidin dışında herhangi bir mescid, mezar ve türbeye ziyaret için yapılan yolculuk sadece bid'at olmakla kalmamış, bu kimselerin bu gibi yerlerde ibadet türlerinden bazılarını mahlukata yöneltmeleri bu olaya şirk unsurunu da katmıştır. Aslında, Allah tarafından haram kılınmış olan tüm bid'atler böyledir. Başlangıçta pek zararlı gözükmese de neticede mutlaka dalalete, sapıklığa ve küfre sürükleyecektir insanı..
Bugün 1 ziyaretçi (20 klik) kişi burdaydı!


=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=