Tevhid Yolumuz

Şüphesiz iman edenler; yani yahudilerden, hıristiyanlardan ve sâbiîlerden Allah'a ve ahiret gününe hakkıyla inanıp sâlih amel işleyenler için Rableri katında mükâfatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü çekmeyeceklerdir.(BAKARA 62.)

Tevhid Yolumuz

ULUHİYET TEVHİDİ

 ULUHİYET TEVHİDİ

ibadeti eşi ve benzeri olmayan Allah'a has kılmak, O'na kayıtsız şartsız itaat etmek ve boyun eğmektir. İlah da kendisine ibadet edilen demektir.
 
İbadetin kelime olarak anlamı boyun eğmek, itaat etmek, küçüklüğünü kabul etmek demektir.
 
Şer'i manası ise; Allah'ın sevdiği, kabul ettiği, emrettiği ve razı olduğu bütün gizli ve açık ameller ve sözlerdir. Onlardan bazıları; iman, İslam, İhsan, dua, korkmak, umut etmek, tevekkül etmek, yönelmek, yardım istemek, sığınmak, yardımına çağırmak, kurban kesmek, adak adamaktır. Bunlar ve diğer ibadetler yalnız Allah'a yapılır. Ne Allah'a yakın bir melek, ne bir nebi ne de bulardan başka bir şeye ibadet yapılmaz. İbadet türlerinden birini dahi Allah'tan başkasına yapan kimse şirke girer ve İslam milletinden çıkar.
 
Uluhiyyet Tevhidi zahiren ve batinen bütün ibadetleri Allah'a has kılmaktır. Bu tevhid hiçbir ibadeti az da olsa bir mahluka yapmamayı gerektirir. Uluhiyyet Tevhidi diğer iki Tevhidi de içine almasına rağmen bu Tevhid türleri Uluhiyet Tevhidini kapsamazlar.
Rububiyyette Tevhidi sağlayan kişi bunu yapmakla Uluhiyyette de Tevhidi sağlamış sayılmaz. Aynı şekilde bu kişi Allah'ı isim ve sıfatlarında birlemiş olsa bile yine de Uluhiyyet Tevhidini gerçekleştirmiş sayılamaz. Ama Uluyittet Tevhidini sağlayan kişi bununla birlikte her iki Tevhidi de sağlamış olur. Çünkü kişi bu şekilde bütün ibadetleri yalnızca Allah'a has kılmıştır. Dolayısıyla; Allah (c.c)'nun bu alemin yaratıcısı olduğunu ve kemal isim ve sıfatlara sahip olduğunu kabul etmiştir.
"La ilahe illallah" sözü bu üç tevhidi de ifade eder. Gerçek ilah kedisine sonsuz saygı ve sevgi gösterilen, güvenilen ve sığınılan, yani ibadet edilmeye, kayıtsız şartsız itaat edilip hükmüne teslimiyet gösterilmeye layık olan zattır. Bu zat ise her şeyi yaratan, yaratma işinde ortağı bulunmayan, kemal sıfatlara sahip olan Yüce Allah (c.c)'dur
Bugün 1 ziyaretçi (2 klik) kişi burdaydı!


=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=